Suomen Atlantti-Seura (Finlands Atlantsällskap, Atlantic Council of Finland) on vuonna 1999 perustettu avoin ja poliittisesti riippumaton kansalaisjärjestö. Seuraan kuuluu 1300 eri yhteiskunnan aloja edustavaa jäsentä, joita yhdistää kiinnostus Natoon ja transatlanttisiin ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiin.

Suomen Atlantti-Seuran tarkoitus on edistää transatlanttista ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua, tutkimusta ja koulutusta Suomessa. Seura järjestää tilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisu- ja koulutustoimintaa.

Suomen Atlantti-Seura tarjoaa ainoan transatlanttisten ulko- ja turvallisuuspoliittisten kysymysten käsittelyyn painottuneen foorumin Suomessa ja edistää osaltaan moniarvoista keskustelukulttuuria. Seura toimii kohtaamispaikkana ulko- ja turvallisuuspolitiikasta kiinnostuneille suomalaisille.