Keitä olemme

 

Suomen Atlantti-Seura on avoin ja poliittisesti riippumaton kansalaisjärjestö. Sääntöjensä mukaan seura edistää transatlanttista ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua, tutkimusta ja koulutusta Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää tilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisu- ja koulutustoimintaa. Seura toimii kohtaamispaikkana ulko- ja turvallisuuspolitiikasta kiinnostuneille suomalaisille.

Vuonna 1999 perustettu Suomen Atlantti-Seura tarjoaa ainoan transatlanttisten ulko- ja turvallisuuspoliittisten kysymysten käsittelyyn painottuneen foorumin Suomessa ja edistää osaltaan moniarvoista keskustelukulttuuria. Seuraan kuuluu noin 1300 eri yhteiskunnan aloja edustavaa jäsentä, joita yhdistää kiinnostus transatlanttisiin ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiin.